İlçe Nüfus Müdürlüğü

nufusmuduru-nurioktay

İlçe Nüfus Müdürü: Nuri OKTAY

1. Müracaatta bulunan vatandaşlara nüfus aile kayıtlarının verilmesi.

2. Müracaatta bulunan vatandaşlara adres(İkametgah) formlarının verilmesi.

3. Nüfus Cüzdanı almak için talep eden vatandaşlara; 18 yaşından büyükler kendileri, 18 yaşından küçüklere anne,baba,vasi ve kayyum vekalet belgeleri ile birlikte, 15 yaşından büyükler fotoğraflı 15 yaşından küçüklere fotoğrafsız olarak nüfus cüzdanı tanzim edilerek imza karşılığı teslim edilir. (Eski cüdanı getirmeyip kaybeden, kayıptan nüfus cüzdanı almak isteyenlere cezai işlem uygulanır.)

4. Doğum bildirileri için (doğum raporu ile) müracaat edenlerin beyanları alınarak önce bilgisayar ortamından tescilleri yapılarak anında nüfus cüzdanı tanzim edilir dayanak belgeleri imzalattırılarak nüfus cüzdanları teslim edilip, nüfus kütüklerine de tescili yapılır.( Beyanda bulunma süresi bir ay 30 günü geçtiği takdirde cezai işlem uygulanır.)

5. Ölüm olaylarına ait ilgili kurumlarca tanzim edilen ölüm tutanaklarının (kanuni süresi içerisinde 10 gün) teslim alınarak önce bilgisayar ortamında, sonra aile kütüklerine tescil işlemleri yapılır.(Süresi içerisinde 10 günde bildirilmeyen ölümlere cezai işlem uygulanır.) Ölü olduğu halde nüfus kütüklerinde sağ olarak işlem gören kayıtlara ait en yakın birinci derece akrabasından öldüğüne dair dilekçesi alınarak Mülki amirin imzası ile kolluk kuvvetlerinin tahkikatına göre ölüm işlemleri gerçekleştirilmektedir.

6. Evlenmek için müracaatta bulunan vatandaşların , evlenme memurluğunca tanzim edilen evlenme bildirimlerinin teslim alınarak önce bilgisayar ortamında sonra nüfus kütüklerine tescilleri yapılmaktadır.(Yapılan evlenme bildirimleri süresi içerisinde 10 gün bildirilmediği takdirde cezai işlem uygulanmaktadır.)

7. Adres beyanında bulunan vatandaşların adres beyanları alınarak adres beyan formu tanzim edilerek imzaları alınmaktadır. Adres değişiklikleri 20 iş gününü geçtiği takdirde cezai işlem uygulanmaktadır. Yanlış adres beyanında bulunanlar ayrıca cezai işlem uygulanmaktadır.

8. Mahkemelerce nüfus olaylarını ile ilgili kararların gönderilmesinde önce bilgisayar ortamında mahkeme kararlarının işlemleri yapılarak ara formları ile birlikte nüfus kütüklerine tescil işlemi yapılmaktadır.

9. Akdağmadeni nüfus kütüklerine kayıtları bulunup ta ikamet ettikleri yerlerde nüfus olayları ile ilgili beyanda bulunan şahısların, nüfus olayları ile ilgili bir sonraki gün sonu listesi alınarak her gün nüfus kütüklerine tescil işlemleri yapılarak tasdik edilir.

10. Yapılan bu vukuat evraklar harici olarak diğer kurum ve kuruluşlarca istenen nüfus kayıtları,ikamet belgeleri ile vukuatlarla ilgili her türlü belge tanzim ve tasdiki yapılarak ilgi kurumlara bilgi verilmektedir.

                                                                                                            iletişim: akdagmadeni.nufus@gmail.com

image Genelge Bilgi Sistemi Mevzuat Bilgi Sistemi Resmi Gazete çileri E- Randevu Sistemi Valilikler E-çileri Devletin Ksayolu